Eesti-saksa, eesti-vene, saksa-vene-saksa kinnitatud tõlked ja tavatõlked

Hind: Kokkuleppel Kõik

Kinnitatud eesti-saksa tõlked, kinnitatud saksa-vene-sakska ja eesti-vene tõlked, samuti tavatõlked. Dokumentide vastuvõtt tõlkebüroos Kesklinna Tõlkekeskus tööpäeviti kl 9-17. Kokkuleppel ka väljaspool tööaega ning puhkepäevadel.
Meil on võimalik tõlkida järgmisi dokumente:
* B-kaardid
* abiellumist takistavate asjaolude puudumise tõendid
* sünnitunnistused (sh nõukogudeaegsed)
* abielutunnistused
* abielulahutuse tunnistused
* surmatunnistused
* nimemuutmistunnistused
* perekonnaseisuakti ärakirjad
* tõendid perekonnaseisu kohta
* KMA tõendid
* politseitõendid (karistusregistri teatised, politseiameti tõendid)
* rahvastikuregistri väljavõtted
* diplomid
* koolitunnistused (nt keskkooli lõputunnistus, gümnaasiumi lõputunnistus)
* akadeemilised õiendid
* pensionitunnistused
* arstitõendid
* tööraamatu väljavõtted, tööstaaži tõendavad dokumendid
* maksuameti tõendid
* arhiivitõendid
* kohtu- ja notariaaldokumendid (nt kohtuotsused), vandetõlgi dokumendid
* kohtutäituri dokumendid
* prokuratuuri- ja vanglatõendid
* notariaalsed dokumendid
* kohtute registriosakondade ja kinnistusosakondade dokumendid

Lisatud: 14.12.2010 · Muudetud: 20.01.2018 · Vaatamisi: 1534 · Teenuse ID: 7715
Ava kõik kategooriad