TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI TEENUS

Hind: 1 Kõik

TÖÖKESKKONNA SPETSIALISTI TEENUS

OÜ Majanduspartner pakub töökeskkonna spetsialisti teenust.

Tänapäeval on paljude teenuste sisseostmine muutunud palju otstarbekamaks kui enne. Saate pädeva TKS teenuse teenuse pakkujalt ja ei pea enam muretsema seaduse nõuete täitmise üle.

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 16 lõige 2 kohaselt võib ettevõte selle teenuse sisse osta, õieti peab kui omas ettevõttes vastava pädevusega töötaja puudub.

Ettevõtte eelised töökeskkonnaspetsialisti teenuse sisseostmisel;

Teenuse osutaja on alati kursis seadusandlusega, selle muudatustega; Teenuse osutaja omab praktilist töökogemust töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas; Teenuse osutaja omab ülevaadet vajalikest dokumentidest ja on suuteline selle koostama vastavalt Tellija vajadusele; Omab kogemusi riskianalüüsi teostamisel, sellele järgnevale tegevuskava koostamisel jne; On pädev teostama perioodilist sisekontrolli; Suhtleb ja korraldab suhteid töökollektiivi ja Tööinspektsiooniga; Lahendab personaliküsimused (töökeskonnaspetsialisti haiguse, lähetuse puhul või puhkuseperioodil); Vähendab kulutusi (teenuse sisseostmine on kindlasti odavam kui eraldi töötaja palgakulu); Võimaldab ettevõtjal tegeleda oma põhitegevusega, olles kindel, et tööohutuse asjad on ettevõttes korras; Töökeskkonnaspetsialisti töökohustuste hulka kuuluvad lähtuvalt seadusandlusest ja kogemustest:

Vastavalt kliendi soovile ja kokkuleppele soovitud sageduses (igakuine, kvartaalne, aastane) töökeskkonnaga seotud tegevuste läbiviimine: ettevõtte juhtkonna ja töötajate nõustamine tööohutus- ja töötervishoiualastes küsimustes; töökohtadel esinevate ohtlike mõjurite ja riskide jälgimine; tööohutuse üldine korraldamine ettevõttes; koostöös ettevõtte juhtkonnaga töötingimuste kaardistamine ja riskide vältimise tegevuskava; süstemaatilise tööohutusalase sisekontrolli läbiviimine; koostamine lähtudes tööohutus ja töötervishoiualastest õigusaktidest; toimunud tööõnnetuste uurimine ja dokumenteerimine; koostöös töökeskkonnaga tegelevate riigiametnike/inspektoritega, kontrollimistel osalemine; töökeskkonnaalaste kontrollimiste ning mõõtmiste korraldamine ja jälgimine; töötajate töökeskkonnaalase täiendõppe organiseerimine ning vajalike koolitustunnistuste aegumiste tähtaegade jälgimine; eririiete, -jalanõude ja isikukaitsevahendite tellimise ja väljastamise korraldamine; seadmete ohutus- ja kasutusjuhendite koostamise ja instrueerimise korraldamine; töötajate tervisekontrolli korraldamine; esmaabivahendite olemasolu tagamine; nõuetekohase arvestuse pidamine kasutatavate eeskirjade, juhendite, töötajate instrueerimiste; tervisekontrolli, tööõnnetuste jms osas; süstemaatilise töökeskkonna sisekontrolli korraldamine; töökeskkonna riskianalüüsi uuendamine; töökeskkonnaalases seadusandluses sätestatud dokumentide nõuetekohane kirjalik vormistamine; töötajate tööohutusalase sissejuhatava ja täiendava juhendamise korraldamine; koos töökeskkonnanõukogu ja töökeskkonnavolinikega tööohutusalastel nõupidamistel osalemine;

Toomas Türnpuu

Töökeskkonna spetsialist

5067751

Lisatud: 20.11.2017 · Muudetud: 17.12.2018 · Vaatamisi: 424 · Teenuse ID: 15606
Ava kõik kategooriad