kursusetöö + Kokku: 25


Lõputööd, uurimistööd, kursusetööd,

Hind: 5

Oleme spetsialiseerunud akadeemiliste kirjatööde ja ettekannete koostamisele, nõustamistele, tõlkimistele, järelaitamistele, tööde täiendamisele ja ülevaatusele, keelelisele kontrollile. Kirjutame erinevaid kirjalikke töid - referaadid, kursuset

Kursuse- ja lõputööde koostamised

Hind: 15

Abistame nii akadeemiliste tööde kui erinevate äriliste projektide ja plaanide koostamise ja toimetamisega. Oleme spetsialiseerunud akadeemiliste ja teaduslike kirjatööde ja ettekannete koostamisele, konsultatsioonidele, nõustamistele, tõlkimistele

Referaadid ja seminaritööd

Hind: 9

Abistame nii akadeemiliste tööde kui erinevate äriliste projektide ja plaanide koostamise ja toimetamisega. Oleme spetsialiseerunud akadeemiliste ja teaduslike kirjatööde ja ettekannete koostamisele, konsultatsioonidele, nõustamistele, tõlkimistele

Referaadid, kursusetööd, lõputööd tellimisel

Hind: 6

Abistame nii akadeemiliste tööde kui erinevate äriliste projektide ja plaanide koostamise ja toimetamisega. Oleme spetsialiseerunud akadeemiliste ja teaduslike kirjatööde ja ettekannete koostamisele, konsultatsioonidele, nõustamistele, tõlkimistele

Vajan abi kursusetööga

Hind: kokkuleppel

Tere Sooviksin abi kursusetöö korrigeerimisel. Lisainfo postkasti. Ette tänades!

Palun abi kursusetööga

Hind: kokkuleppel

Palun abi kursusetöö peatüki valmis kirjutamisel (ajalugu). Otsin ka head inglise keele tõlki.

Sos! palun abi kursusetööga

Hind kokkuleppel

Palun abi kursusetöö valmis kirjutamisel. Tähtaeg millal töö minuni peaks jõudma oleks hiljemalt 15.märts. Kui tead kedagi või oskad ka ise kirjutada ülikooli kursusetööd siis võid ühendust võtta. Hind võiks jääda ikka mõistlikuse piirid

Lõputöö juhendamine & koostamine

Hind: 25

Teaduslik uurimistöö on dokument, mis kirjeldab tehniliste või teaduslike uuringute protsessi, progressi ja/või tulemusi või tehnilise või teadusliku uurimistöö probleemi seisundit. Selleks, et peegeldada hea teadusliku uurimistöö kirjutamise tu

Abi lõputöödega

Hind: kokkuleppel

Pakun üliõpilastele abi lõputööde ja ka muude koolitööde kirjutamisel. Kui sul ei ole endal aega tööd kirjutada, saan seda sinu eest teha. Kirjutama oma soovidest androtammiste@gmail.com ja leiame lahenduse sinu murele.

Lõputööd ja referaadid

Hind: kokkuleppel

Aitan üliõpilasi lõputööde ja referaatide kirjutamisel. Kirjutan töid erinevates valdkondades. Kui oled hädas oma koolitööga, siis kirjuta androtammiste@hot.ee ja leiame lahenduse sinu murele.

Toimetamine, tõlkimine, kirjastamine

Hind: 35-49 kr / 1800 tm vi 250-500 kr / ap (toimetamine), 75-250 kr / 1800 tm (tlkimine)

Eestikeelsete tekstide keeleline ja tehniline toimetamine; kursuse- ja lõputööde korrektuur ning vormistus; kirjalikud tõlked vene, inglise, soome keelest eesti keelde. Kümme aastat kogemust, kõrgharidusega töötajad, hea maine. Lühikesed tähta

Referaadiabi tõlketööd - eesti-inglise-vene suunad

Hind: vastavalt tellitud tle

Referaadiabi osutab tõlketeenust järgmistel suundadel: eesti-ingliseinglise-eestieesti-venevene-eestivene-ingliseinglise-vene Kui sul on kiire ja endal pole aega koolitöid valmistada või vormistada, kirjuta Referaadiabisse.  REFERADIABI KIRJUTAB: ***

Referaadid, kursusetööd, lõputööd (diplomi- ja...

Hind: vastavalt tellitud tle

Kui sul on kiire ja endal pole aega koolitöid valmistada või vormistada, kirjuta Referaadiabisse.  REFERADIABI KIRJUTAB: ************************ esseesid  kirjandeid referaatekursusetöidteemaprojektepraktikaaruandeid******** luuletusi küsitlusi

Referaadiabi otsib uusi kirjutajaid

Hind: vastavalt t maksumusele

Tutvustus: Referaadiabi pakub esseede, referaatide, kursusetööde, teemaprojektide, lõputööde, äriplaanide, analüüside, praktikaaruannete, jm kirjutamist. Samuti on teenusena tõlke teenus: eesti-vene; vene-eesti; inglise-eesti; eesti-inglise. Otsi

Eesti-vene-eesti tõlketööd väga soodsalt

Hind: kokkuleppitav. soodne!

Eesti-vene-eesti tõlketööd. Väga soodsalt. Tudengitöödele ja suurte koguste korral - allahindlus. Vajadusel saab vormistada arvet firmale. Переводы с эст-рус-эст. На перевод студенческих работ и боль

Pakutavad koolitööd

Hind: vastavalt tdele

Pakkuda erinevaid koolitöid müügiks. Info on materjalina kuulutusele lisatud .doc failis.

Projekt: väärtpaberi portfelli koostamine ja analüüs

Hind: 400.-

1 Projekt Antud töö eesmärgiks on koostada Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud ettevõtete aktsiatest optimaalse ja minimaalse riskiga väärtpaberiportfellid. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1) anda lühiülev

Projekt: pikaajaline finantsplaneerimine

Hind: 400.-

1 Investeerimisprojekt Projekti läbiviijaks on OÜ Korrashoid, mis tegeleb erinevate puhastusharjade tootmisega (riideharjad, põrandaharjad, mopid, pesuharjad). OÜ Korrashoid on tegutsenud aastast 1995 ja tema käive on läbi aastate kasvanud. Seetõtt

Essee: proportsionaalne üksikisiku tulumaks versus astmeline tulumaks

Hind: 130.-

1 Essee1 Proportsionaalne ja progreseeruv tulumaks on on kaks erinevat tulumaksuliiki, millel mõlemal on head ja halvad küljed. Millise kasuks ühiskond otsuse langetab sõltub väärtushinnangutest. Enamikes riikides kasutatakse progresseeruvat tulumak

Essee: maksukorraldus, tulumaks ja maksusoodustus

Hind: 125.-

1 Essee 1 Maksusüsteem on iga riigi majanduspoliitika lahutamatu osa. Maksud on riigi peamiseks tuluallikaks ning nendest laekunud rahaga kaetakse tervele ühiskonnale vajalikke kulutusi. Maksu maksmine on tsiviliseeritud ühiskonna üks tunnus. Teadagi

Essee: eesti maksusüsteem

Hind: 300.-

1 Essee Seni kuni ajalugu mäletab riike, seni mäletatakse ka makse ja maksekogujaid.  Igal riigil on oma funktsioonid täita, mida ei ole võimalik teha ilma ühiskonnas loodud rahaliste väärtuste ümberjaotamiseta. Nii, et maksud olid, on ja jääva

Referaat: interneti suhtlusprogrammid

Hind: 500.-

1 Üliõpilane seab oma referaadi eesmärkideks: 1)      aru saada, mis on vahetu sõnumside (instant messanging); 2)      tuua välja kiirsuhtlusprogrammide näiteid; 3)      anda kiirsuhtlusprogrammide võimalustest ülevaadet. Töö koos

Referaadiabi otsib uusi kirjutajaid

Hind: vastavalt t maksumusele

Tutvustus: Referaadiabi pakub esseede, referaatide, kursusetööde, teemaprojektide, lõputööde, äriplaanide, analüüside, praktikaaruannete, jm kirjutamist. Samuti on teenusena tõlke teenus: eesti-vene; vene-eesti; inglise-eesti; eesti-inglise. Otsi

Referaadiabi - referaadid, kursusetööd, praktikaaruanded, diplomitööd

Hind: vastavalt tellitud tle

Kui sul on kiire ja endal pole aega koolitöid valmistada või vormistada, kirjuta Referaadiabisse.  REFERADIABI KIRJUTAB: ************************ esseesid  kirjandeid referaatekursusetöidteemaprojektepraktikaaruandeid******** luuletusi küsitlusi

Referaadiabi - referaadid, kursusetööd, diplomitööd, praktikaaruanded

Hind: vastavalt tellitud tle

Kui sul on kiire ja endal pole aega koolitöid valmistada või vormistada, kirjuta Referaadiabisse.  REFERADIABI KIRJUTAB: ************************ esseesid  kirjandeid referaatekursusetöidteemaprojektepraktikaaruandeid******** luuletusi küsitlusi

RSS
Ava kõik kategooriad