konsultatsioonid + õigusabi + Kokku: 6


Personaliteenused

Hind: kokkuleppel

Kogu personalitöö korraldamine ettevõttes- töölepingud, eeskirjad, juhendid, probleemide lahendamine tööõiguse valdkonnas, esindus töövaidluskomisjonis, tööohustusalase dokumentatsiooni koostamine.

Äriplaanide koostamine

Hind: kokkuleppel

Äriplaanide sõnalise ja finantsilise poole tegemine, konsultatsioonid.

Õigusabi

Hind: kokkuleppel

Õigusabi ja juriidilised konsultatsioonid- lepingute koostamine, õiguslikku tähendust omava dokumentatsiooni koostamine, ettevõtete asutamine-põhikirjade muutmine, esindus kohtus ja töövaidluskomisjonis.

Juriidilised konsultatsioonid/õigusabi

Hind: kokkuleppel

Kliente nõustatakse haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses ning tsiviilmenetluses (äri-, asja-, võla-, perekonna- ja pärimisõiguses). Koostatakse õigusabi osutamisel vajaminevaid dokumente (kaebused, hagid, vastused, taotlused, päringud). Spets

City õigusbüroo - õigusabi, lepingute koostamine ja kohtus esindamine

Hind: kokkuleppel

City Õigusbüroo - õigusabi,lepingute koostamine, kohtus esindamine, juristid ja advokaadid mõistlike hindadega - http://www.cityoigusabi.ee

Trinitas õigusbüroo

Hind kokkuleppel

Konsultatsioonid lepingu-, pankroti-, äri- ja perekonnaõiguse ning inkassoteenuse alal. Esindamine suhetes kolmandate isikutega.

RSS
Ava kõik kategooriad