koduõpe + Kokku: 24


Koduõpe ja järeleaitamine

Hind: kokkuleppel

Aitan Tartus põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasi inglise ja eesti keeles, matemaatikas, kirjanduses ja bioloogias.

Soovin abistada eri vanustes lapsi

Hind: kokkuleppel

Olen paindlik igas valdkonnas ning soov aidata on suur (:

Matemaatika eratunnid tallinnas

Hind: 15

Natalja Po pakub matemaatika eratunde Tallinnas põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste jaoks. Valmistan ette eksamiks, aitan teha kodutöid ja pakun oma abi õpilaste kodus. 60 min maksab 15€. Plussiks on olemas pikaajaline kogemuses õpetamises, vastav h

Inglise keele eratunnid

Hind: 12€/ak tund

Kui soovid alustada keeleõpinguid, värskendada olemasolevaid teadmisi, valmistuda eksamiks, töökohustusteks või välisreisiks, vajad järeleaitamistunde endale või oma lapsele - olen rõõmuga valmis sind aitama! Meie kasutada on rikkalikult erineva

Keemia abitunnid

Hind: 8

Pakun keemia järelaitamistunde põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele Põlvas.

Matemaatika eratunnid

Hind: kokkuleppel

Annan matemaatikas eratunde nii põhikooli (4. - 9. klass) kui ka gümnaasiumi (10. - 12. klass) õpilastele.

Soome ja hispaania keele eratunnid/koduõpe

Hind: 10€ tund

Oman pikaajalist kogemust soome ja hispaania keelsete eratundide andmisel. Suudan panna huvilised vastavas keeles vestlema paari kuu jooksul. Pakun eratunde kas huvilise juures kodus või minu pool kodus.

Matemaatika eratunnid läbi interneti

Hind: 10

Olles Tallinna Reaalkooli vilistlane ja omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi matemaatilises statistikas, olen väga palju kokku puutunud õpilastega, kes on sattunud hätta matemaatikaga. Samuti olen elu jooksul kokku puutunud õpetajatega, kes e

Matemaatika abiõpe tallinnas

Hind: 10

Tere, Aitan põhikooli õpilastel matemaatikaga järjele saada. Vajadusel võimalik aidata ka teiste ainetega. Endal käsil TTÜ magistriõpe.

Arvuti algkursus

Hind: kokkuleppel

Arvutikasutamise algkursus Sobib kõigile kes alustavad tööd arvutiga või tahavad iseseisvalt omandatud oskusi avardada ja süstematiseerida.Eelteadmised arvutist pole vajalikud.

Prantsuse keele eratunnid, koduõpe, karjäärinõustamine

Hind: kokkuleppel

Annan eratunde Tallinnas: Prantsuse keel algajatele Koduõpe muudes ainetesKarjäärialane nõustamine.Olen kõrghariduse, Prantsusmaal töötamise ja noorte sporditreenerina töötamise kogemusega noormees. Olen läbinud mitmed noorsootöö koolitused ü

Koduõpetaja füüsika ja keemias

Hind: kokkuleppel

Olen Gustav Adolfi Gümnaasiumi reaalklassi abiturient ning pakun põhikooli ja gümnaasiumi noortele füüsikas ja keemias koduõpetaja teenust. Olen osalenud väge edukalt olümpiaadidel mõlemal alal ja kooli kõrvalt olen võtnud neis aintes ka mitmei

Koduõpetaja

Hind: kokkuleppel

Koduõpetaja aitab lapse järje peale- peale pikemat haigust või puhkust- koolivahetusel- kui hinded kipuvad kehvemaks minema Leia endale koduõpetaja Pere24 koduõpetajate andmebaasist!

Lapsehoidjad, koduabilised, koduõpetajad

Hind: kokkuleppel

Eesti suurim lapsehoidjate, koduabiliste ja koduõpetajate andmebaas!

Matemaatika eratunnid

Hind: kokkuleppel

Matemaatika eratunnid põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele, enamasti Keila, Saue, Laagri, Tallinn. Koolivaheaegadel Pärnus. Olen tegevõpetaja. Täpsem info meili ja telefoni teel.

Mehhatroonika kodutööd

Hind: kokkuleppel

Mehhatroonika kodutööde lahendamine.Olen TTÜ mehhatroonika 3. kursuse õpilane. Keskmine hinne 4,5.

C/c++ programmeerimine

Hind: kokkuleppel

Programmeerimisalaste kodutööde/probleemide lahendamine (mitte IT spetsialisti tasemel probleemid, aga näiteks kõik kodutööd, mida mitte-IT eriala tudeng peab lahendama. Kaasa arvatud OOP lähenemist vajavad ülesanded).Olen TTÜ 3. kursuse mehhatro

Koduõpe reaalainetes

Hind: kokkuleppel

Pakun koduõpet matemaatikas, füüsikas ja keemias. Ise õpin hetkel TTÜ 3. kursusel. Olen osalenud ülalnimetatud ainete olümpiaadidel, seega teadmised väga head. Õpetamise kogemus keskkooli ajal kaasõpilaste aitamisest.

Koduõpe reaalainetes

Hind: kokkuleppel

Pakun gümnaasiumiõpilastele koduõpet matemaatikas, füüsikas ja keemias. Ise õpin hetkel TTÜs. Olen osalenud ülalnimetatud ainete olümpiaadidel, seega teadmised väga head. Õpetamise kogemus keskkooli ajal kaasõpilaste aitamisest.

Inglise keele koduõpetaja/järeleaitamisõpetaja

Hind: kokkuleppel

Olen Tartu Ülikooli kolmanda kursuse kirjandustudeng, kes on juba viis aastat õpetanud alg- ning põhikooli tasemel inglise keelt nii koolides (Vanalinna Hariduskolleegium, Tartu Katoliku kool) kui ka järeleaitamistunde andes. Lisaks inglise keelele v

Eesti keele eratunnid

Hind: kokkuleppel

Õpetan eesti keelt algajatele kui ka neile, kes tahavad edukalt läbida eesti keele eksami (põhikooli astmes) ning kirjutada kirjandit gümnaasiumit lõpetades.

Eratunnid inglise/hispaania keel

Hind: kokkuleppel

Pakun eratunde inglise ja hispaania keeles. Inglise keeles igale tasemele, hispaania keeles algajatele.

Koduõpe ning joonestamine

Hind: kokkuleppel

Ülikooli tudeng pakub abi põhikoolis õppijale kõigis ainetes ja gümnaasiumisi joonestamises. Helistage ja leiame lahendused koos . Tõnu

Annan tunde 1.-9. klassi õpilastele

Hind: 75.-

Annan tunde 1.-9. klassi õpilastele Tartus. Aitan lapsel teha koduseid ülesandeid ja valmistuda kontrolltöödeks kõikides õppeainetes v. a. inglise, vene ja saksa keeles. Vajadusel kontrollin kodutööde täitmist ja jälgin e-kooli. Kui Sinu laps va

Seotud märksõnad
RSS
Ava kõik kategooriad