õigusabi + Kokku: 44


Abconsult – õigusabi ja raamatupidamine

Hind kokkuleppel

ABConsult osutab raamatupidamis- ja õigusteenuseid: firmade loomine, müük ja juriidiline teenindamine; firmade likvideerimine; esindamine kohtus, õigusabi äri- ja võlaõiguse küsimustes; raamatupidamise korraldamine. Seminaride ja kursuste korralda

Abconsult – õigusabi ja raamatupidamine

Hind kokkuleppel

ABConsult osutab raamatupidamis- ja õigusteenuseid: firmade loomine, müük ja juriidiline teenindamine; firmade likvideerimine; esindamine kohtus, õigusabi äri- ja võlaõiguse küsimustes; raamatupidamise korraldamine. Seminaride ja kursuste korralda

Aitan sul koostada lõputöid, referaate ja muid kirjatükke

Hind: kokkuleppel

Oman õiguse ajal magistrikraadi ning olen teinud erialast tööd 5 aastat. Abistan vajadusel erinevate õigusalaste artiklite, referaatide, lõputööde ja kursusetööde valmistamisega. Olen kaitsnud nii bakalaureuse- kui ka magistritöö hindele A.

Aitan sul koostada lõputöid, referaate ja muid kirjatükke

Hind: kokkuleppel

Oman õiguse ajal magistrikraadi ning olen teinud erialast tööd 5 aastat. Abistan vajadusel erinevate õigusalaste artiklite, referaatide, lõputööde ja kursusetööde valmistamisega. Olen kaitsnud nii bakalaureuse- kui ka magistritöö hindele A.

Õigusabi

Hind: kokkuleppel

Abi asjaaamisel ja dokumentide koostamisel

Õigusabi, õigusalane nõustamine, juriidiline tugi.

Hind kokkuleppel

Kalashnikov Õigusbüroo on uue põlvkonna juriidiline ettevõte mis pakub laia valikut õigus- ja äriteenusei nii oma era- kui ka äriklientidele. Meie büroo tegevuse aluseks on individuaalne lähenemine igale kliendile ja pürgimine igas meile pakutav

Juriidiline konsultatsioon

Hind: 60 eur/h

Õigusnõustamine, erinevate juriidiliste dokumentide koostamine

Personaliteenused

Hind: kokkuleppel

Kogu personalitöö korraldamine ettevõttes- töölepingud, eeskirjad, juhendid, probleemide lahendamine tööõiguse valdkonnas, esindus töövaidluskomisjonis, tööohustusalase dokumentatsiooni koostamine.

Äriplaanide koostamine

Hind: kokkuleppel

Äriplaanide sõnalise ja finantsilise poole tegemine, konsultatsioonid.

Õigusabi

Hind: kokkuleppel

Õigusabi ja juriidilised konsultatsioonid- lepingute koostamine, õiguslikku tähendust omava dokumentatsiooni koostamine, ettevõtete asutamine-põhikirjade muutmine, esindus kohtus ja töövaidluskomisjonis.

Ostame võlgasid

Hind: kokkuleppel

Teile jäädi võlg maksmata ning seda ei kavatsetagi teha? Võlgnik väldib kontakti või on silmapiirilt kadunud? Riivits legal&finance õigusbüroo on valmis Teie võla ära ostma. Vaatame läbi kõik pakkumised (v.a elatise/alimentide nõuded) mis

Juriidilised konsultatsioonid/õigusabi

Hind: kokkuleppel

Kliente nõustatakse haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses ning tsiviilmenetluses (äri-, asja-, võla-, perekonna- ja pärimisõiguses). Koostatakse õigusabi osutamisel vajaminevaid dokumente (kaebused, hagid, vastused, taotlused, päringud). Spets

Õigusabi

Hind: hinnakirja jrgi

Rahaabi.org pakub kvalifitseeritud õigusabi ja võlanõustamist nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Rahaabi.org juristid on spetsialiseerunud peamiselt äri-, era- ja haldusõigusele. Meie missioon on muuta õigusabi ja võlanõustamine igaühele task

Juriidilised konsultatsioonid eesti ja vene keeles

Hind: kokkuleppel

õigusabi erinevates valdkondades: võlaõigus, asjaõigus, äriõigus, tööõigus, perekonnaõiguslikud probleemid (abielu lahutus, ühisvara jagamine, elatusraha , hooldusõigus laste suhtes, eestkoste menetlus).Kohtumenetluses:o menetlusdokumentide (s

Kvaliteetne õigusabi era- ja haldusõiguse erinevates valdkondades

Hind: kokkuleppel

Männimäe õigusbüroo osutab kvaliteetset õigusabi ennekõike era (tsiviil)- ja haldusõiguse erinevates valdkondades. Büroo asukoht ja kontakt: Narva mnt 4-314 Tallinn. Tel nr 53023415 ja 53456921. Elektronposti aadress info@jur.ee Büroo tegevuspiir

Õigusabi ja konsultatsioon

Hind: kokkuleppel

Õigusabi ja konsultatsioon, lepingute koostamine, tõlketööd eesti-saksa-vene-inglise-soome

City õigusbüroo - õigusabi, lepingute koostamine ja kohtus esindamine

Hind: kokkuleppel

City Õigusbüroo - õigusabi,lepingute koostamine, kohtus esindamine, juristid ja advokaadid mõistlike hindadega - http://www.cityoigusabi.ee

Raamatupidamisteenus

Hind: kokkuleppel

OÜ FICO Finance & Consulting pakub kvaliteetset ja soodsat raamatupidamisteenust. Aastase lepingu korral esimene kuu tasuta! Vajadusel teostame raamatupidamist ka kliendi juures ning kliendi raamatupidamisprogrammiga. Oleme alati meelsasti valmis Tei

Õigusabi internetis

Hind: kokkuleppel

Õigusabi internetis

Finants- ja õigusalane konsultatsioon

Hind: kokkuleppel

OÜ FICO Finance & Consulting pakub kvaliteetset ja soodsat finantskonsultatsiooni. Lisaks abistame maksu- ja õigusalaste küsimuste korral. Oleme alati meelsasti valmis Teid abistama, lisainfo saamiseks võtke meiega kindlasti ühendust.

Õigus- ja maksualane nõustamine

Hind: kokkuleppel

OÜ FICO Finance & Consulting pakub kvaliteetset ja soodsat õigus- ja maksualast nõustamist. Lisaks pakume raamatupidamisteenust, finantskonsultatsiooni ning abistame toimingutega ettevõtte asutamisel või likvideerimisel. Oleme alati meelsasti val

Inkassoteenus

Hind: vastavalt hinnakirjale

Hea Ettevõtja Kui teil on probleeme laekuvusega, siis külastage meie kodulehte www.inkassofirma.ee Teie inkassofirma Võlahai

Võlgade sissenõudmine ja õigusabi

Hind: soodsad!

Kiir-inkasso OÜ pakub võlgade sissenõudmise teenust nii kohtulikult kui ka kohtuväliselt ning osutab õigusabi. Tasu ainult reaalselt tasutud nõudelt või selle osalt. Ärge jätke oma raha võlglaste kätte. Võtke meiega ühendust ja koos leiame pa

Õigusabi

Hind: kokkuleppel

Kohtuvaidlused (tsiviilõigus, võlaõigus, äriõigus, tööõigus): nõustamine, kohtueelne menetlus, dokumentide koostamine, esindus kohtus. Õigusdokumentide koostamine ja analüüs: lepingud, protokollid, teatised jms. Äriõigus: äriühingu asutami

Raamatupidamine/inkasso

Hind: ksi hinda

Peamiseks spetsialiseerumise valdkonnaks on õigusabi ettevõtetele. Raamatupidamise osakond hoolitseb Teie ettevõtte raamatupidamise korrektse ning õigeaegse korraldamise eest. Makseraskustes olevate ettevõtete arv on endiselt kasvanud.Rahaasju aitab

RSS
Ava kõik kategooriad