PERSONALIJUHI TEENUS

Hind: kokkuleppel Kõik

  Majanduspartner OÜ  pakub väikefirmadele personalijuhi teenust, mis on sobilik eelkõige ettevõttele, kel puudub püsivalt oma personalijuht või vajatakse lühiajaliselt personalivaldkonna spetsialisti. Ettevõtte suurusest tulenevalt ei ole täiskoormusega personalijuhi palkamine alati otstarbekas ning põhjendatud.  Pakutava teenuse eesmärk on pakkuda ettevõtetetele kokkulepitud mahus ja personalijuhi tööde teostamist.  Teenus võib sisaldada näiteks kombinatsiooni alljärgnevatest tegevustest või valikut nendest: personalivaldkonna regulatsioonid, tööõiguse,  vajaliku dokumentatsiooni vormistamine; ettevõtte juhtkonna nõustamine ja konsulteerimine töösuhete alastes küsimustes; personalidokumentide loomine ja järjepidev haldamine (töölepingu kirjalikud dokumendid, ametijuhendid, isikuandmete haldamine jm ;seadusandlusega reguleeritud dokumentatsioon) tööseadusandluse muudatuste jälgimine ja ettevõttes rakendamine; tööandja töökorralduslike dokumentide koostamine; puhkuseajakavade koostamine; ülesütlemisavalduste koostamine ja  töösuhte lõpetamise vormistamine;   Motivatsiooni ja tasustamise valdkonna teenused: Rahulolu- ja motivatsiooniuuringute läbiviimist
Motivatsioonisüsteemi loomist
Palgakorralduse süsteemi loomist
Ametikohtade hindamist
Töötajate töösoorituse hindamist
Motivatsiooni- ja töötasustamise süsteemide haldamist  OÜ Majanduspartnert pakub ettevõtetele koolitusvajaduse auditi teostamist ja alljärgnevaid teenuseid : arenguvestluste süsteemi loomisel
koolitus- ja arenguvajaduste väljaselgitamist
koolitus- ja arenguplaanide koostamist
koolituste  ja eriürituste korraldamist tulenevalt kliendi vajadustest  Personaliarvestuse teenus
Personaliarvestuse eesmärgiks on töösuhteid reguleerivast seadusandlusest tulenevate nõuete korrektne ja ajakohane täitmine. Töölepingute, isikuandmete ja ametikirjelduste haldamine
Ettevõtte siseregulatsiooni dokumentide koostamine (sisekord, dokumendihaldus, puhkusegraafikute koostamise ja puhkusearvestuse pidamise korraldamine
Personalistatistika ja arvestuse pidamine (personali voolavus, töötajate vanus, haridus, koolitused, haigused jne) Palgaarvestuse korraldamine
Personalialaste käskkirjade ja  korralduste vormistamine
Tõendite ja iseloomustuste koostamine töötajatele. Personalitöö audit
Personalitöö ettevõttesisese auditi eesmärgiks on kaardistada ettevõttes valitsev personalivaldkonna hetkeolukord ja töötada väljha soovitused valdkonna arendamiseks. Personalisüsteemi auditit võib läbi viia näiteks personalidokumentatsiooni seisukorra hindamiseks või kogu personalijuhtimise olukorra hindamiseks ettevõttes. Pakume ettevütte töökorralduse analüüsi teenust
Auditi protsessi etapid: Dokumentatsiooniga tutvumine
Vestlused juhtide ja töötajatega
Kirjalik uuring juhtidele ja töötajatele
Kokkuvõte juhtkonnale ja töötajatele
Ettepanekud edasisteks tegevusteks
Tööplaani koostamine
Palgaarvestus
Peame arvestust nii töötasude, maksude, puhkusetasude kui ka puhkusereservide üle. Edastame maksuametile maksudeklaratsioonid, haigekassale haiguslehed ning pensioniametile info täiendavate lapsepuhkusepäevade või muu vajaliku kohta. Vajadusel täidame ka Teie töötajaid puudutavad statistikaameti aruanded. Esindamine töövaidlustes
OÜ Majanduspartner pakub töövaidluste lahendamisel alljärgnevaid teenuseid: töövaidluskomisjonile avalduse ja kohtule hagiavalduse koostamine
esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtuistungitel
HELISTA JA SAAD INFOT

TOOMAS TÜRNPUU

5067751

Lisatud: 19.12.2016 · Muudetud: 22.05.2020 · Vaatamisi: 538 · Teenuse ID: 14322
Ava kõik kategooriad