Äri nõustamine

Hind: kokkuleppel Kõik

ÄRIPROBLEEMID, ÄRINÕUSTAMINE
Uuringute läbiviimine - fookusgrupi läbiviimine, turundusuuringute teostamine ja sellest tulenevate probleemide lahendamine. Personalistrateegia elluviimine ja sellest tulenevate probleemide juhendamine. Kommunikatsioonialaste teadmiste nõustamine ja probleemide lahendamine. Bürokraatia vähendamine ettevõttes ja avaliku sektori protsesside lihtsustamine
Ärimudeli koostamine ja eelenevalt rakendatud ärimudeli analüüsimine ning tekkinud probleemide lahendamine. Ärikultuuri kujundamine ja juurutamine ettevõttesse ning avalikus teenistuses
Organisatsioonijuhtimine ja sellega seotud probleemide likvideerimine
Põhiväärtuste loomine ja pikaajaline kujundamine
Turundusprobleemide lahendamine
Probleemsete klientidega läbirääkimised ja konsensuse saavutamine
Põhiväärtuste loomine ja kujundamine
Töö efektiivsuse ja tõhususe kasvatamine
Ettevõtte kommunikatsioonifiltrite ja info kadumise parandamine
Strateegiajuhendi koostamine ja elluviimine ning probleemsete tegurite välistamine

AVALIK SEKTOR
Tööprotsesside lihtsustamine
Bürokraatliku asjaajamiskorra vähendamine
Sektorite vaheline ametialane suhtlus ja koostöö edendamine
Dokumentatsiooni alased tööd
Koosolekutest tulenevate probleemide lahendamine
Ülemate-alluvate koostöö edendamine
Juhtimisprobleemide lahendamine

Lisatud: 20.06.2017 · Muudetud: 20.06.2017 · Vaatamisi: 172 · Teenuse ID: 15036
Ava kõik kategooriad